Sybolt Meindertsma

Eigenzinnige ontwerpen, spelen in en met groen, duurzaamheid en veiligheid

Bureau Sybolt Meindertsma is sinds 1989 gespecialiseerd in het ontwerpen van pleinen, speelomgevingen en gebouwen voor de jeugd. Er zijn stevige samenwerkingsverbanden met enkele andere architecten, productontwikkelaars, landschapsarchitecten, stedenbouwers, beeldend kunstenaars, theatermakers, ontwikkelingspsychologen en andere bureaus die zich bezighouden met speelruimte. 
Wij kunnen voor kleine en grote projecten een aanbieding doen met daarvoor hoog gekwalificeerde mensen. Vaak huren wij voor bijzondere projecten specialisten in. Het bureau bestond uit twee personen, Jan en Sybolt Meindertsma. Jan is overleden op 14 juni 2019. Zie In Memoriam.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen op maat in elke situatie. Wij ontwerpen het geheel van de ruimte tot en met de details. Voor speeltoestellen maken we meestal nieuwe eigenzinnige ontwerpen. Deze worden aan de meest actuele veiligheidstoets onderworpen. Spelen in en met groen heeft altijd onze aandacht gehad. Dat is nog sterker geworden door de algemene aandacht daarvoor. Het is leuk dat het twee goede dingen samenbrengt: duurzaam bouwen en het creëren van respect en aandacht voor de natuur.
Via email kunt u informatie aanvragen of een vraag stellen.

Natuurlijke speeltuinen

Natuurlijke speeltuinen komen steeds vaker voor. Spelen in de natuur is in ons digitale tijdperk voor kinderen geen natuurlijke zaak. Wij hebben een manier bedacht om kinderen (en hun ouders) ertoe te verleiden de natuur in te trekken.
Ism Speelmij ontwerpen en maken wij natuurlijke speeltuinen, natuurlijke schoolpleinen, avontuurlijke speellandschappen en speelbossen. Het zijn speellandschappen waarin kinderen worden uitgedaagd hun eigen avontuur te bouwen. Zo helpen wij ze een handje om de natuur spelenderwijs te verkennen, te begrijpen en te waarderen.

Natuur als leermeester
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, maar ook veel gemeentes, benadrukken steeds vaker dat de natuur een noodzakelijk ingrediënt is voor ons dagelijks welbevinden in onze verstedelijkte omgeving. De natuur werkt heilzaam op de min of meer gestreste stadsmens. En een mens die de natuur waardeert zal haar beschermen. Voor kinderen is de natuur van wezenlijk belang voor hun ontwikkeling. Niet de kennis van de natuur, maar de vaardigheden die kinderen opdoen bij het spelen in de natuur. In een natuurlijke speeltuin is het spel actief en fantasievol en leren kinderen andere vaardigheden dan die zij in de schoolbanken opdoen. Dit is ook van belang voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen.