lezen.png Speellandschap

Een vraag over het inrichten van een speellandschap, vatten wij van Bureau Sybolt Meindertsma op als de inrichting van een speelbos, een speelpark, een speelroute of een waterspeelplaats. De nadruk ligt dan op het speellandschap als fenomeen, op het eigene van dat speellandschap. De uitwerking heeft dan per onderwerp diverse zwaartepunten. 
Wij vinden het van belang om een speellandschap als een geheel te ontwerpen. Het mooie daarvan is dat alle onderdelen met elkaar te maken hebben en als een geheel overkomen. En de onderdelen zijn een afspiegeling van het geheel. In de details kun je het speellandschap herkennen, als het goed is. Dit maakt dat de ervaring die je hebt van en met het landschap een bepaalde rust geeft. Een gevoel dat alles op zijn plaats is. 
Als u doorklikt naar de verschillende mogelijkheden voor een speellandschap, vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden met diverse projecten als voorbeeld. En via email kunt u om aanvullende informatie vragen.

projectenoverzicht.png  Bekijk de volgende categorieën