lezen.png Speelkunst

Bij het ontwerpen van een speeltoestel staan wij als architecten van Bureau Sybolt Meindertsma stil bij de belevingswereld van kinderen. Wij vinden het belangrijk kinderen nieuwe ontdekkingen te laten doen en op die manier hun fantasie te prikkelen. In de uitvoering van ons werk proberen we continu op innovatieve wijze uiting te geven aan speelmogelijkheden. Daarbij kiezen we in eerste instantie niet voor de traditionele schommel en glijbaan. Wij staan open voor de dingen om ons heen die voor kinderen aanleiding tot spel geven. Daar proberen we met een eigen ontwerp vorm aan te geven.
In iedere nieuwe opdracht voor een speeltoestel zoeken we het verband met de ontwikkeling van kinderen in hun spel. Bij het ontwerpen van speeltoestellen staan we ook of juist stil bij de beschikbare ruimte. We denken tegelijkertijd na over de omgeving ervan. Ieder speeltoestel maakt onderdeel uit van een geheel. Zo kan de speelomgeving aanleiding geven tot bedenken van nieuwe spelen zonder dat het ooit voor kinderen gevaarlijk wordt. Elk speeltoestel dat wij ontwerpen wordt gekeurd en voldoet daarmee aan de veiligheidsregels. Met onze hulp kan aan ieder speeltoestel een andere wending worden gegeven. Deze website geeft u een overzicht van de diverse projecten die wij op onze naam hebben geschreven. Via email kunt u om aanvullende informatie vragen.