Ontwerp Kinderspeelplaatsen

Bureau Sybolt Meindertsma is van mening dat een kinderspeelplaats de fantasie van kinderen moet prikkelen. Op deze manier worden ze in staat gesteld telkens nieuwe ervaringen op te doen en aan dezelfde plek een andere betekenis te geven. Bij het ontwerpen van een dergelijke kinderspeelplaats vinden we het belangrijk dat zowel de speeltoestellen als de ruimte goed zijn ontworpen en op elkaar zijn afgestemd. Mede daarom besteden we aandacht aan de mogelijkheden die de specifieke omgeving van de kinderspeelplaats biedt. 


Een kinderspeelplaats kan door ons op verschillende plekken worden gerealiseerd. Hierbij kunt u denken aan een park, een speelbos een openbaar plein of aan een schoolplein. Maar ook gewoon aan een plek in het groen bij u voor de deur. En als alleen de straat voorhanden is kunnen we daarvoor een speelroute ontwikkelen. Voordat we aan de slag gaan met een ontwerp praten we met kinderen over hun ideeën met betrekking tot spelen. Voor de belevingswereld van kinderen is een kinderspeelplaats vaak onmisbaar. De omgeving kan aanleiding geven om samen met kinderen een thema specifiek voor die plek te bedenken. Waardoor de plek herkenbaar wordt en een eigen identiteit krijgt.

Aan het idee voor een kinderspeelplaats kan op vele manieren vorm worden gegeven. Daarvan vindt u op deze website een overzicht. 
U kunt ons bereiken via email.

Ontwerp Openbare Ruimte

Bureau Sybolt Meindertsma richt zich op het ontwerpen van openbare ruimte. Dat houdt in dat wij ons bezighouden met de ruimtelijke inrichting van straten, pleinen en parken. Meestal hebben de projecten waar we ons mee bezighouden een sterke speel-component. Speeltuinen behoren daarmee tot onze dagelijkse praktijk, hoewel ze eigenlijk niet tot de openbare ruimte behoren. 
In het ontwerp van een openbare ruimte houden wij als architecten altijd rekening met de belevingswereld van de doelgroep.

Voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan met een ontwerp, bekijken en bestuderen we de ruimte waarin een project moet worden gerealiseerd en zijn gebruikers. Het is voor ons namelijk van groot belang dat zowel de ruimte als de speeltoestellen goed op elkaar worden afgestemd en geen afbreuk doen aan de openbare ruimte. En de openbare ruimte is van iedereen, dus moet er voor alle gebruikersgroepen iets van waarde te vinden zijn, zonder dat het de overige gebruikers hindert.
Op deze website ziet u onder de link projecten diverse voorbeelden van onze werkwijze bij het ontwerp van een openbare ruimte. U kunt ons om aanvullende informatie vragen via email.