lezen.png Speelroute

Bij het ontwerpen van een speelroute heeft bureau Sybolt Meindertsma ervaren dat er weinig elementen zijn die voldoen aan de vereisten om erin te passen. Ze zijn al gauw te groot of te breed om in de openbare ruimte te passen. Een speelroute is een aanduiding voor een bespeelbare verbinding tussen meerdere punten. Onderweg zijn er diverse speelaanleidingen, waardoor de route interessant wordt. Ze moeten zodanig in de speelroute verwerkt worden, dat op een natuurlijke manier de opeenvolging ervan duidelijk wordt.

Om de speelroute beleefbaar te maken, maken wij vaak gebruik van zichzelf herhalende tegels met een symbool, of van mozaïektoepassingen in de verharding. Dit zijn speelse verwijzingen naar het thema van de route. Bijvoorbeeld een gestileerd schip voor een route die gaat over scheepvaart of aan een nautisch verleden van de buurt refereert. Een leuk thema dat verwijst naar hedendaags mobiel telefoonverkeer is het gebruik van smiley’s. Wij denken daarmee kinderen en jongeren te bereiken, doordat het een symbool uit hun belevingswereld is.
Speelroutes worden ook wel aangeduid met speellint. 
Op deze website ziet u diverse voorbeelden van het ontwerp van speelroutes. U kunt ons om aanvullende informatie vragen via via email.