lezen.png Speelbos

In een speelbos kunnen kinderen naar hartenlust spelen met en in de natuur en samen met anderen nieuwe spelen bedenken. Bureau Sybolt Meindertsma heeft al veel speelbossen ontworpen. In het ontwerp van een dergelijk bos houden we nauwkeurig rekening met de omgeving waarin het speelbos moet worden gerealiseerd. Daarbij is het belangrijk dat zowel de ruimte als de speelobjecten goed zijn ontworpen en op elkaar zijn afgestemd. Bovendien moeten de speelobjecten als het ware opgaan in de omgeving. 
We helpen kinderen en hun ouders een handje de natuur spelenderwijs te verkennen, te begrijpen en te waarderen. Zodoende heeft het bos meer kans te overleven en zijn gebruiker krijgt de kans om het bos te leren kennen. Een duurzame oplossing voor een duurzaam probleem. Wij vinden het belangrijk dat een speelbos kinderen in staat stelt nieuwe ontdekkingen te doen. Door daar elke keer een ander thema aan te geven krijgt ieder speelbos een eigen identiteit. 
Als u verder kijkt op deze website, ziet u een overzicht van de projecten die wij de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Een speelbos maakt daar onderdeel van uit. Aanvullende informatie kunt u aanvragen via email.