lezen.png Speelplein

In het ontwerp van een speelplein dienen zowel de ruimte als de speelobjecten goed op elkaar te worden afgestemd. Bureau Sybolt Meindertsma besteedt veel aandacht aan de specifieke omgeving van het te realiseren speelplein en bekijkt in hoeverre ze daar op in kunnen spelen. De specifieke omgevingskenmerken geven meestal al voldoende aanleiding tot inrichting. Wij werken graag met een thema, ook al omdat dit tot totaal verschillende speelpleinen leidt. 
Wij stellen kinderen in staat verborgen mogelijkheden te ontdekken. Zo kan het speelplein aanleiding geven tot nieuwe uitdagingen en verschillende spelen. Tijdens het ontwerpen van een speelplein praten we met kinderen en proberen we op die manier nieuwe ideeën op te doen. We schakelen indien daar behoefte aan bestaat landschapsarchitecten, beeldend kunstenaars of andere specialisten in.
Aan iedere opdracht voor een speelplein geven wij een andere draai, zowel wat betreft de vindingrijkheid van kinderen als die van ons. 
Aanvullende informatie over onze manier van werken kunt u aanvragen via email.

projectenoverzicht.png  Bekijk de volgende categorieën