lezen.png Openbaar plein

Bij het ontwerpen van een openbaar plein is het van belang om goed rekening te houden met alle potentiële gebruikers. Bureau Sybolt Meindertsma besteedt veel aandacht aan de specifieke aard van het openbare plein en probeert zoveel mogelijk in contact te komen met alle gebruikersgroepen. Een nauwkeurige analyse van het programma van eisen en de inbreng van gebruikers geven meestal al voldoende aanleiding tot inrichting. Wij werken graag met een thema, ook al omdat tot totaal verschillende openbare pleinen leidt. 
Duurzaamheid staat sinds een aantal jaren hoog in ons vaandel. Vanaf het begin van het ontwerpproces houden we rekening met zaken als waterhuishouding, materiaalkeuze, hergebruik en gebruik van energie op een duurzame manier.
Tijdens het ontwerpen van een openbaar plein praten we met opdrachtgever, gebruikers en adviseurs hoe we op een duurzame manier hun openbare plein kunnen inrichten. We schakelen indien daar behoefte aan bestaat landschapsarchitecten, beeldend kunstenaars of andere specialisten in.
Aan elke opdracht voor een openbaar plein geven wij een andere invulling. Aanvullende informatie over onze manier van werken kunt u aanvragen via email.