lezen.png Speelruimteplan

Bureau Sybolt Meindertsma kan worden betrokken bij de ontwikkeling van een speelruimteplan. 
Een speelruimteplan is een strategisch plan dat bij ons sterk op praktijk en uitvoering is gericht. Tot en met de uitvoering blijven we graag nauw betrokken bij het plan. Dankzij onze ervaring in het ontwerpen van speelplaatsen voor zowel jongeren als kinderen, worden we regelmatig ingeschakeld om met onze expertise het project concreet te maken. 

Tijdens het maken van een speelruimteplan werken we samen met een stedenbouwkundige. Tegelijkertijd voeren we gesprekken met kinderen zodat we dieper door kunnen dringen in hun gedrag en belevingswereld van de buurt die zij op hun duimpje kennen. 

Voor de wijk Overvecht in Utrecht hebben we in 2005 een actualisatie gemaakt voor een speelruimteplan dat we in 2002 hebben samengesteld. In 2006 kregen we de opdracht dit plan uit te werken in VO en DO+, zodanig dat de gemeente Utrecht het technisch kon voorbereiden voor de uitvoering. In 2009 is de realisatie ervan grotendeels afgerond.
Wij vertellen u graag hoe we u verder kunnen helpen bij het opstellen van een speelruimteplan. Deze website geeft u een overzicht van de projecten die wij de afgelopen jaren op onze naam hebben geschreven.
Via email kunt u ons om extra informatie vragen.

projectenoverzicht.png  Bekijk gerealiseerde projecten