lezen.png Buiten speeltuin

Een groot aantal speeltuinen buiten in Nederland zijn tot stand gekomen dankzij de ontwerpers van Bureau Sybolt Meindertsma. Wij besteden in ons werk veel aandacht aan de belevingswereld van kinderen. Voordat we aan de slag gaan met een ontwerp, nemen we de ruimte waarin de betreffende speeltuin buiten moet worden gerealiseerd goed in ons op. Daarbij zoeken we verbanden die er mogelijk zijn tussen landschap en kinderspel en kijken wat we kunnen gebruiken. Een gesprek met kinderen of een inspraakronde mag daarbij niet ontbreken. Hun inventiviteit en unieke kijk op zaken brengt ons vaak op nieuwe ideeën. 

Als architecten ontwerpen wij diverse soorten buitenspeeltuinen met steeds weer een ander thema. We weten dat kinderen graag experimenteren met alles wat ze in hun vizier krijgen. Daar spelen wij naadloos op in. Zo kan een simpele muur voor een kind al een huis voorstellen, waarbij de achterkant binnen is en de voorkant buiten. Dankzij het omgaan met deze abstracte begrippen, wordt ook de taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd: begrippen als voor, achter, boven en onder komen tot leven. Naar ons idee dient iedere speeltuin kinderen in staat stellen nieuwe ontdekkingen te doen zonder dat het gevaarlijk wordt. Wanneer een bepaalde plek de fantasie van kinderen prikkelt, kan iedere buitenspeeltuin uniek en bijzonder worden. 
Op deze website vindt u een overzicht van de speeltuinen die wij de afgelopen jaren hebben ontworpen. U kunt meer informatie over onze werkwijze en speeltuinen aanvragen via email.